DHL,全球著名的邮递和物流集团 Deutsche Post DHL旗下公司,快递
当前位置:外贸导航网 > 快递 > DHL

DHL官网,DHL官方网站

全球著名的邮递和物流集团 Deutsche Post DHL旗下公司

DHL的业务遍布全球220的国家和地区,是全球国际化程度最高的公司。我们在全球的员工人数超过340,000人,我们几乎能够为各种物流需求提供完美的解决方案。 
 
DHL 隶属于全球顶尖邮政和物流公司 Deutsche Post DHL Group,包含的事业单位有DHL Express, DHL Parcel, DHL电子商务, DHL Global Forwarding, DHL Freight和DHL Supply Chain。